Rykker

Hvis du har modtaget en parkeringsafgift i din forrude, og den ikke bliver betalt til tiden, modtager du en rykker.

Har du fået en rykker på en p-afgift?

Hvis du ikke overholder betalingsfristen, som er 10 dage, sender vi automatisk en betalingspåmindelse.

Første gang sker påmindelsen uden beregning.

Modtager vi efterfølgende ikke din betaling, modtager du en rykkerskrivelse med gebyr. Vælger du stadigvæk ikke at betale, sender vi den anden rykkerskrivelse med gebyr.

Betaler du heller ikke denne, overgår kravet om inddrivelse til SKAT uden yderligere varsel. SKAT har mulighed for at inddrive betalingen ved lønindeholdelse eller foretage udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet, så din regning på den måde bliver betalt.

Når kravet er sendt til inddrivelse ved SKAT, kan din kommune ikke længere indgå en aftale med dig.
Undersøg derfor altid muligheden for at indgå en betalingsaftale ved Opkrævningen, Aalborg kommune, tlf. 9931 1830, hvis du ikke er i stand til at betale din parkeringsafgift på én gang.

Rykkergebyr er 250 kr. pr. rykkerskrivelse med gebyr.

Del indhold

Pnordlogo 01