Betaling

Har du modtaget en parkeringsafgift i din forrude?

Sådan betaler du din p-afgift

P-afgiften udgør i øjeblikket 510 kr. eller 1020 kr. og for lastbiler og busser over 3500 kg 2040 kr. P-afgiften sættes bag den ene vinduesvisker på bilens forrude og består af et afgiftsfolder og en udskrift fra vores elektroniske afgiftsregister. 

På p-afgiften kan du se:

  • Dato og tidspunkt for noteringen.
  • Stedet, hvor bilen er noteret.
  • Bilens registreringsnummer og registreringsland.
  • Bilens fabrikat.
  • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse.
  • Afgiftsbeløbet.
  • Afgiftens løbenummer.
  • Navnet på kommunen, der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften.
  • Det er vigtigt, at du altid kontrollerer afgiftsudskriften.

Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen.
Datoen fremgår ikke af afgiftsfolder, men er påtrykt den vedlagte kvittering.

Du kan betale parkeringsafgiften hos pengeinstitutter eller via netbank.
Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte det vedlagte talon.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter, og en klage giver ikke henstand med betalingen.

Betaler du ikke parkeringsafgiften til tiden, så vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger af køretøjet.
Hvis afgiften fortsat ikke bliver betalt går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen automatisk til SKAT i henhold til betalings- og rykkerproceduren.

Del indhold

Pnordlogo 01